De content op deze website wordt niet meer bijgewerkt. Actuele content is te vinden op Data-docent.nl

De waarde van data

Inleiding over de waarde van data en data gedreven werken.

Publicatiedatum: 2022-07-31

Webvideo behorend bij het whitepaper Een repository voor meta data management

Webvideo over meta data management in een sparx enterprise architect repository

Publicatiedatum: 2022-01-02

Een repository voor meta data management

Een voorbeeld van een repository voor meta data vanuit het perspectief van de Data Management Body of Knowledge

Publicatiedatum: 2022-01-02

Heeft de Architect toegevoegde waarde in Big Data trajecten?

Steeds meer organisaties onderzoeken de mogelijkheden (en onmogelijkheden) van Big Data en Data Analytics toepassingen. Sommige staan nog aan het begin van een ontdekkingstocht en onderzoeken de voor- en nadelen van deze concepten nog en hebben wellicht enige beginnersbezwaren. Anderen zijn al verder en hebben al geëxperimenteerd met deze concepten en hebben zich een beeld kunnen vormen van de mogelijkheden voor de eigen context. De laatste, en waarschijnlijk de kleinste, groep heeft de kansen en mogelijkheden onderzocht en weet dat Big Data en Data Analytics toegevoegde waarde kan leveren.

Publicatiedatum: 2020-11-08

Een architectuur repository voor big data

Beschrijving van een catalogus voor Big Data patronen en mechanismen

Publicatiedatum: 2019-10-06

Datamodellering toepassen data quality

Data quality is bij steeds meer organisaties een belangrijk werkveld. Inzetten van data quality kan veel redenen hebben, echter vrijwel altijd dient er een antwoord gevonden te worden op problemen rond de kwaliteit van data. Binnen data quality speelt data modellering een belangrijke zo niet centrale rol. Met name het leggen van verbanden tussen de data entiteiten en een lijst van kwaliteiten inclusief een score is essentieel. In een vroeg stadium nadenken welke modelleervormen relevant zijn, hoe deze aan elkaar verbonden worden en hoe de stakeholders daarbij betrokken zijn ondersteunt de introductie van data quality. In dit whitepaper hebben we een combinatie van modelleervormen beschreven die een (minimale) set is van notatiewijzen op basis waarvan data quality in organisaties gemodelleerd kunnen worden.

Publicatiedatum: 2018-12-16

Data kwaliteiten inzetten in architectuur

Dama biedt een aantal mooie onderdelen doe goed ingezet kunnen worden voor de uitwerking van architectuur. Dit document geeft een voorbeeld. Dit document geeft een uitwerking van een workshop om data kwaliteiten met een groep stakeholders te inventariseren

Publicatiedatum: 2017-02-10

Van Lijst naar boom

Onderwerpenboom binnen een NoSQL en Relationele database

Publicatiedatum: 2016-03-26

Text 2 Tree project

Projectbeschrijving van text2tree project

Publicatiedatum: 2016-03-04

Een Big Data assistent voor projecten en functionaliteiten

Big Data project en techniekmodel

Publicatiedatum: 2016-02-01

Een blog over big data?

Introductie van de blog over big data

Publicatiedatum: 2016-01-01

Cursus data architectuur en big data

Een cursus over data architectuur en big data

Publicatiedatum: 2015-04-01

Een datagedreven onderhoudsomgeving voor master data

Veel organisaties hebben een applicatielandschap waarbij de introductie van maatwerkoplossingen wordt ontmoedigd en de introductie van hergebruik of het aanschaffen van standaardpakketten de voorkeur heeft. Daarnaast is er een trend dat er master data sets ingezet worden die op meerdere plekken in de organisatie worden gebruikt in werkprocessen. Ongewenste ontwikkeling is dat het beheer van deze (master) gegevenssets wordt ondergebracht in specifieke applicaties in plaats van in generieke voorzieningen. Omdat de inzet van generieke voorzieningen vanuit kosten- en beheeroogpunt de voorkeur heeft ten opzichte van ontwikkeling van maatwerkapplicaties is de inzet van een generieke voorziening voor het beheer van (master) data een interessant scenario. Dit document beschrijft een mogelijke implementatie van een dergelijke onderhoudsomgeving voor data.

Publicatiedatum: 2015-02-12

Een praktisch boek over data-architectuur, verkrijgbaar via bol.com!

Data-architectuur in de praktijk: hét handboek voor elke data-architect én zijn omgeving. Het is een boek vol tips en informatie over zijn rol binnen organisaties en de kaders vanuit data-architectuur waarmee projecten optimaal gestuurd worden. Ook ArchiMate wordt behandeld. Een aanrader!

Publicatiedatum: 2014-11-01

De rol van een data-architect

Data-architect en veranderingen in organisaties zijn nauw aan elkaar verbonden. Binnen deze verandering zijn enerzijds meerdere dimensies te onderkennen. Anderzijds is de rolinvulling door de architect mede bepalend voor het succes van de architectuurfunctie. Dit whitepaper gaat in op deze aspecten van architectuur en verandering.

Publicatiedatum: 2014-03-01

Een Data Morgana

Data morgana voor verschillende interfaces

Publicatiedatum: 2014-02-17

Voorbeeld data-architectuur principes

Principes helpen een organisatie bij het stellen van kaders voor (ICT) projecten. Door principes tijd- en organisatie onafhankelijk te formuleren is het mogelijk om deze principes een generieke opzet te geven. Dit document geeft een aantal voorbeelden van principes vanuit verschillende bronnen. Op basis van deze voorbeelden kan je eenvoudig eigen (tijd en organisatieonafhankelijke) principes formuleren.

Publicatiedatum: 2014-02-11

Enterprise data architectuur met ArchiMate

Voorbeeld van een referentie architectuur op basis van ArchiMate en Enterprise Architect

Publicatiedatum: 2014-02-01

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk

Het uitwerken van een canonieke data-architectuur houdt niet op bij het uitwerken van (data)modellen. Het inzetten van een Data Virtualisatie Laag of Canonieke Data Ontsluiting op basis van canonieke datamodellen biedt een meerwaarde voor veel organisaties. Dit whitepaper beschrijft de verschillende aspecten van de implementatie van een dergelijke generieke voorziening. Zo komen de volgende onderwerpen aan de orde: • Scenario’s • Beheerprocessen • Eigenaarschap De uitwerking is praktisch van opzet. Hiermee kan dit document ingezet worden bij het inrichten van een canonieke data-omgeving bij organisaties die een volgend niveau willen bereiken in de volwassenheid van de data-architectuur.

Publicatiedatum: 2014-01-16

Een taxonomie of folksonomie inzetten

Inzetten van taxonomie of een folksonomie

Publicatiedatum: 2014-01-01

Register- en sleutelbeleid

Sleutels zijn een belangrijk aspect van relationele databases. Bij het introduceren wordt het kiezen van de juiste sleutels een essentiële activiteit voor de data architect. Dit document beschrijft hoe registervorming invloed heeft op de keuze van sleutels en draagt voorstellen aan voor een gestructureerde aanpak.

Publicatiedatum: 2013-10-09

Beschrijving datakwaliteiten

Datakwaliteiten beschrijven welke eisen aan gegevens gesteld kunnen worden en op welke wijze zij bijdragen aan een adequate bedrijfsarchitectuur. Na een beschrijving van de verschillende data kwaliteiten wordt ingegaan op maatregelen waarmee data kwaliteiten verhoogd worden. Op basis van deze maatregelen gerelateerd aan de data kwaliteiten kan per gegevensverzameling bepaald worden welke niveau van data kwaliteiten relevant is en welke maatregelen daartoe genomen dienen te worden.

Publicatiedatum: 2013-08-31

Nieuwe trend: data architectuur

Beschikken over kwalitatief goede gegevens is een randvoorwaarde voor het creëren van nieuwe toegevoegde waarde, die een organisatie kan bieden.

Publicatiedatum: 2013-07-22

Canonieke data-architectuur

Deze whitepaper beschrijft diverse aspecten van canonieke data-architectuur. Naast de definitie van canonieke data-architectuur wordt ingegaan op redenen om een canonieke data-architectuur in te richten. Canonieke data architectuur kan een bijdrage leveren aan besluitvormingsprocessen. Reden om de politieke aspecten van besluitvorming en verandering te beschrijven. Op basis van vier politieke inrichtingen wordt een handreiking gedaan voor het kiezen van een geschikte werkwijze om een canonieke data-architectuur op te stellen en te valideren. Het opstellen van canonieke modellen wordt beschreven vanuit verschillende architectuur modelleerwijzen, zoals ArchiMate, ER, berichtenboeken en UML. Er wordt daarnaast op basis van verschillende stakeholders aangegeven welke modelleerwijze toegepast kan worden binnen de organisatie.

Publicatiedatum: 2013-07-21

Over canonieke modellen

Canonieke data modellen worden op verschillende plaatsen in de IT toegepast. Deze blog beschrijft een aantal patronen.

Publicatiedatum: 2012-01-01

Evaluatie assistent voor CDM tooling

Evaluatie assistent voor ccanonieke datamodellering. Een tool voor selecteren van tools

Publicatiedatum: 2000-06-29

Data-architectuur

Introductie van de data architectuur.

Publicatiedatum: 2000-02-16
Copyright (c) 2013 Atelier Helder en Interactory. Ontwerp door FCT.