De content op deze website wordt niet meer bijgewerkt. Actuele content is te vinden op Data-docent.nl

Micro services modelleren op de ArchiMate businesslaag

In deze white paper besteden we aandacht aan de concepten waarmee de business- en applicatielaag zodanig gemodelleerd kunnen worden, dat er een eenduidige relatie bestaat tussen de verschillende concepten op de twee lagen. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de structuur van de micro services voor business stakeholders begrijpelijk gemodelleerd is, omdat deze zichtbaar zijn in het model van de businesslaag. Tegelijkertijd biedt dit model voor de IT stakeholders voldoende kaders voor de structuur van de applicatie.

Publicatiedatum: 2018-06-22

Introductie van een servicelaag voor canonieke data ontsluiting

Bij het inrichten van canonieke data ontsluiting wordt vanuit architectuur veelal de eis geformuleerd dat een aansluitende applicatie (bron of doel) een servicelaag dient te hebben. Echter wat houdt deze eis in en waarom wordt deze eis aan applicaties gesteld bij introductie van canonieke data ontsluiting? Op deze vragen proberen we in dit white paper een antwoord te geven. Enerzijds door te beschrijven hoe de service inrichting binnen een organisatie is vormgegeven met behulp van een conceptuele servicebus. Deze conceptuele servicebus zorgt ervoor dat de inrichting van applicaties eenvoudiger wordt en dat deze applicaties de rol van afnemer of aanleveraar van gegevens gaan vervullen. De inrichting van de conceptuele servicebus wordt in paragraaf 6 beschreven inclusief de verschillende rollen die en applicatie binnen deze inrichting kan vervullen. Daarnaast wordt aangegeven met welke technologie deze conceptuele servicebus is ingericht. Verder worden een aantal integratiepatronen behandeld. Bij het inzetten van servicetechnologie is standaardisatie een belangrijk aspect. Door deze standaardisatie kunnen applicaties onafhankelijk van de (technische) inrichting met elkaar communiceren. Standaardisatie is van belang voor zowel het transport van berichten als voor de inhoud van deze berichten. Ter illustratie wordt een voorbeeld van een applicatie gegeven waarin de aansluiting op de conceptuele servicebus met behulp van een servicelaag. Dit voorbeeld laat een aantal mechanismen zien op basis waarvan de servicelaag van een applicatie op adequate wijze webservice technologie inzet. Ten slotte wordt ingegaan op algemene SOA eisen en meer specifieke eisen op basis van de inrichting binnen de provincie. Deze eisen dienen door de leverancier beantwoord te worden bij een offerteaanvraag of aanbestedingstraject. De voorgaande hoofdstukken gelden hierbij als achtergrondinformatie om de leverancier in staat te stellen zich een beeld te vormen van de achtergrond van de eisen.

Publicatiedatum: 2014-05-05

Introductie van een koppelingenregister

Beschrijving van het introduceren van een koppelingen register

Publicatiedatum: 2013-02-01

Stimuleren van service hergebruik

Service hergebruik is een belangrijk onderliggend principe voor de inzet van service registers

Publicatiedatum: 2012-07-06

Werkproces voor beheer van serviceregisters

Uitwerking van een beheerproces voor service registers.

Publicatiedatum: 2012-07-05

Up to date houden van serviceregisterinhoud

Beschrijving van governance en continuiteitsproblemen bij inzet van een service register.

Publicatiedatum: 2012-07-05

Service registers en tools

Beschrijving van tools en requirements voor service repositories

Publicatiedatum: 2012-07-05

Canonieke modellen, services en documenten

Beschrijving van het toepassen van canonieke modellen binnen service oriented architectures

Publicatiedatum: 2012-03-03
Copyright (c) 2013 Atelier Helder en Interactory. Ontwerp door FCT.