De content op deze website wordt niet meer bijgewerkt. Actuele content is te vinden op Data-docent.nl

De Voordelen van het Disciplined Agile Framework

Als bij agile software ontwikkeling afstemming tussen meerdere teams nodig is, wordt meestal een scaled agile framework gebruikt. Bij grote veranderingen is er bovendien vaak sprake van afstemming via enterprise architectuur. Maar hoe verhouden die zich tot elkaar. Er wordt vaak naar SAFe verwezen, maar in de praktijk biedt Disciplined Agile (DA) juist veel voordelen.

Publicatiedatum: 2018-12-13

Enterprise Architectuur en agile werken

Agile werken is hot. Maar hoe is precies de relatie tussen agile werken en enterprise architectuur? In deze white paper worden twee scaled agile frameworks besproken. Bovendien wordt een indruk gegeven van wat het betekent, als de architectuurfunctie zélf volgens agile principes gaat werken.

Publicatiedatum: 2018-09-10

De kosten van een architectuur

Publicatiedatum: 2018-03-02

Architectuurprincipes zijn de strategie van gisteren

Publicatiedatum: 2018-01-29

Architectuurwerk voor slim algoritme

Publicatiedatum: 2017-09-27

Autonummering in Enterprise Architect

Binnen een omvangrijke architectuur repository kan het gebruik van nummering en codering een extra dimensie zijn om de inhoud in te delen cq te categoriseren. Sparx Enterprise Architect biedt hiervoor een aantal hulpmiddelen. Deze worden uitgelegd in deze webvideo

Publicatiedatum: 2016-12-10

A web publication platform for an ArchiMate model

Web based enterprise architect repository for publishing an architecture on the web

Publicatiedatum: 2016-12-07

Tagged values in Sparx Enterprise Architect

Uitleg van gebruik tagged values in Enterprise Architect

Publicatiedatum: 2016-12-05

Keuzelijsten in Enterprise Architect

Uitleg van gebruik keuzelijsten in Enterprise Architect

Publicatiedatum: 2016-12-05

Architectuur Repositories en dienstverlening

Beschrijving van de dienstverlening rond architectuur repositories

Publicatiedatum: 2016-01-01

EA in de vallei van de vergetelheid

Enterprise-architectuur lijkt haar belofte als stuurmiddel om samenhang in ontwikkelingen te bewaren en bewaken, niet waar te maken. Wat zijn hiervoor redenen? De vraag op dit moment is: moeten we als community nog de ‘Helling van Verlichting’ zien te bereiken, of zijn we met enterprise-architectuur definitief in de ‘Vallei van Vergetelheid’ beland?

Publicatiedatum: 2015-11-19

Archimate basis diagrammen in Sparx Enterprise Architect

Modelleren van Archimate diagrammen in Enterprise Architect

Publicatiedatum: 2014-11-01

Sparx Enterprise Architect inrichten voor ArchiMate 2.0

Webvideo over het inrichten van enterprise achitect voor ArchiMate

Publicatiedatum: 2014-11-01

Enterprise Architect for an Enterprise Architecture

How to build an enterprise architect based on ArchiMate and Enterprise Architect

Publicatiedatum: 2014-10-01

Duplicate validation in Enterprise Architect

Description of validating Archimate models and element in Enterprise Architect

Publicatiedatum: 2014-10-01

Enterprise data architectuur met ArchiMate

Voorbeeld van een referentie architectuur op basis van ArchiMate en Enterprise Architect

Publicatiedatum: 2014-02-01

Uitgebreide Archimate diagrammen in Sparx Enterprise Architect

Uitgebreide ArchiMate modelleertechnieken met Enteprise Architect van Sparx

Publicatiedatum: 2014-01-01

Een publicatieplatform voor onafhankelijke enterprise architecten

Beschrijving van het publicatie platform.

Publicatiedatum: 2014-01-01

One size fits not all

Methoden voor enterprise architectuur gaan teveel uit van grote, bureaucratische organisaties. Dat is een gemiste kans, want ook voor andere typen organisaties kan werken onder architectuur interessant zijn. In One size fits not all wordt geschetst met welke factoren je rekening moet houden voor het inpassen van architectuur in andere typen organisaties.

Publicatiedatum: 2013-10-15

Volwassenheid en data architectuur

Niet alles wat technisch kan, kan ook organisatorisch. Ross, Weill en Robertson geven een handige indeling van volwassenheid van organisaties. Deze indeling kan je helpen de goede dingen te doen op het gebied van data architectuur.

Publicatiedatum: 2013-07-25

Quick scan enterprise architectuur

Quick scan architectuur op basis van een vragenlijst

Publicatiedatum: 2000-06-19
Copyright (c) 2013 Atelier Helder en Interactory. Ontwerp door FCT.