De content op deze website wordt niet meer bijgewerkt. Actuele content is te vinden op Data-docent.nl

Heeft de Architect toegevoegde waarde in Big Data trajecten?

Steeds meer organisaties onderzoeken de mogelijkheden (en onmogelijkheden) van Big Data en Data Analytics toepassingen. Sommige staan nog aan het begin van een ontdekkingstocht en onderzoeken de voor- en nadelen van deze concepten nog en hebben wellicht enige beginnersbezwaren. Anderen zijn al verder en hebben al geëxperimenteerd met deze concepten en hebben zich een beeld kunnen vormen van de mogelijkheden voor de eigen context. De laatste, en waarschijnlijk de kleinste, groep heeft de kansen en mogelijkheden onderzocht en weet dat Big Data en Data Analytics toegevoegde waarde kan leveren.

Publicatiedatum: 2020-11-08

Architectuurpatronen en de IKEA metafoor

Veel organisaties hebben een applicatielandschap waarbij de introductie van maatwerkoplossingen wordt ontmoedigd en de introductie van hergebruik of het aanschaffen van standaardpakketten de voorkeur heeft. Vindt er al ontwikkeling van specifieke toepassingen plaats dan wordt er veelal gezocht naar bouwstenen of naar producten die configureerbaar zijn. Informatiearchitecten zijn in veel gevallen een belangrijke stakeholder/uitvoerder van de hierboven beschreven overgang. In dit whitepaper gaan we op basis van een metafoor uit de “constructiewereld” in op de uitdagingen en hulpmiddelen die ingezet kunnen worden om invulling te geven aan bovenstaande uitdagingen.We gebruiken hiervoor het voor iedereen bekende meubelwarenhuis IKEA. IKEA kenmerkt zich door de inzet van patronen en bouwblokken tot in vergaande vorm. Dat is daarmee voor ons als informatiearchitecten een mooi voorbeeld. Op basis van deze metafoor zullen we architectuur patronen en een aantal belangrijk patrooncatalogi behandelen.

Publicatiedatum: 2019-12-24

Een architectuur repository voor big data

Beschrijving van een catalogus voor Big Data patronen en mechanismen

Publicatiedatum: 2019-10-06

De architectuur owner in agile teams

Het disciplined agile framework onderscheidt de rol van de architectuur owner in het agile voortbrengingsproces. In dit artikel is beschreven hoe die rol in de praktijk ingevuld kan worden.

Publicatiedatum: 2019-09-02

De Voordelen van het Disciplined Agile Framework

Als bij agile software ontwikkeling afstemming tussen meerdere teams nodig is, wordt meestal een scaled agile framework gebruikt. Bij grote veranderingen is er bovendien vaak sprake van afstemming via enterprise architectuur. Maar hoe verhouden die zich tot elkaar. Er wordt vaak naar SAFe verwezen, maar in de praktijk biedt Disciplined Agile (DA) juist veel voordelen.

Publicatiedatum: 2018-12-13

Enterprise Architectuur en agile werken

Agile werken is hot. Maar hoe is precies de relatie tussen agile werken en enterprise architectuur? In deze white paper worden twee scaled agile frameworks besproken. Bovendien wordt een indruk gegeven van wat het betekent, als de architectuurfunctie zélf volgens agile principes gaat werken.

Publicatiedatum: 2018-09-10

Pragmatisch ethisch enterprise architectuur manifest

Ethiek en architectuur naar een pragmatisch manifest

Publicatiedatum: 2018-06-06

De kosten van een architectuur

Publicatiedatum: 2018-03-02

Architectuurprincipes zijn de strategie van gisteren

Publicatiedatum: 2018-01-29

Architectuurwerk voor slim algoritme

Publicatiedatum: 2017-09-27

Don''t shoot the messenger

Publicatiedatum: 2017-05-02

IT''ers staan voor een dilemma

Publicatiedatum: 2017-04-03

EA in de vallei van de vergetelheid

Enterprise-architectuur lijkt haar belofte als stuurmiddel om samenhang in ontwikkelingen te bewaren en bewaken, niet waar te maken. Wat zijn hiervoor redenen? De vraag op dit moment is: moeten we als community nog de ‘Helling van Verlichting’ zien te bereiken, of zijn we met enterprise-architectuur definitief in de ‘Vallei van Vergetelheid’ beland?

Publicatiedatum: 2015-11-19

Cursus data architectuur en big data

Een cursus over data architectuur en big data

Publicatiedatum: 2015-04-01

Een praktisch boek over data-architectuur, verkrijgbaar via bol.com!

Data-architectuur in de praktijk: hét handboek voor elke data-architect én zijn omgeving. Het is een boek vol tips en informatie over zijn rol binnen organisaties en de kaders vanuit data-architectuur waarmee projecten optimaal gestuurd worden. Ook ArchiMate wordt behandeld. Een aanrader!

Publicatiedatum: 2014-11-01

Duplicate validation in Enterprise Architect

Description of validating Archimate models and element in Enterprise Architect

Publicatiedatum: 2014-10-01

Introductie van een servicelaag voor canonieke data ontsluiting

Bij het inrichten van canonieke data ontsluiting wordt vanuit architectuur veelal de eis geformuleerd dat een aansluitende applicatie (bron of doel) een servicelaag dient te hebben. Echter wat houdt deze eis in en waarom wordt deze eis aan applicaties gesteld bij introductie van canonieke data ontsluiting? Op deze vragen proberen we in dit white paper een antwoord te geven. Enerzijds door te beschrijven hoe de service inrichting binnen een organisatie is vormgegeven met behulp van een conceptuele servicebus. Deze conceptuele servicebus zorgt ervoor dat de inrichting van applicaties eenvoudiger wordt en dat deze applicaties de rol van afnemer of aanleveraar van gegevens gaan vervullen. De inrichting van de conceptuele servicebus wordt in paragraaf 6 beschreven inclusief de verschillende rollen die en applicatie binnen deze inrichting kan vervullen. Daarnaast wordt aangegeven met welke technologie deze conceptuele servicebus is ingericht. Verder worden een aantal integratiepatronen behandeld. Bij het inzetten van servicetechnologie is standaardisatie een belangrijk aspect. Door deze standaardisatie kunnen applicaties onafhankelijk van de (technische) inrichting met elkaar communiceren. Standaardisatie is van belang voor zowel het transport van berichten als voor de inhoud van deze berichten. Ter illustratie wordt een voorbeeld van een applicatie gegeven waarin de aansluiting op de conceptuele servicebus met behulp van een servicelaag. Dit voorbeeld laat een aantal mechanismen zien op basis waarvan de servicelaag van een applicatie op adequate wijze webservice technologie inzet. Ten slotte wordt ingegaan op algemene SOA eisen en meer specifieke eisen op basis van de inrichting binnen de provincie. Deze eisen dienen door de leverancier beantwoord te worden bij een offerteaanvraag of aanbestedingstraject. De voorgaande hoofdstukken gelden hierbij als achtergrondinformatie om de leverancier in staat te stellen zich een beeld te vormen van de achtergrond van de eisen.

Publicatiedatum: 2014-05-05

De rol van een data-architect

Data-architect en veranderingen in organisaties zijn nauw aan elkaar verbonden. Binnen deze verandering zijn enerzijds meerdere dimensies te onderkennen. Anderzijds is de rolinvulling door de architect mede bepalend voor het succes van de architectuurfunctie. Dit whitepaper gaat in op deze aspecten van architectuur en verandering.

Publicatiedatum: 2014-03-01

Voorbeeld data-architectuur principes

Principes helpen een organisatie bij het stellen van kaders voor (ICT) projecten. Door principes tijd- en organisatie onafhankelijk te formuleren is het mogelijk om deze principes een generieke opzet te geven. Dit document geeft een aantal voorbeelden van principes vanuit verschillende bronnen. Op basis van deze voorbeelden kan je eenvoudig eigen (tijd en organisatieonafhankelijke) principes formuleren.

Publicatiedatum: 2014-02-11

Enterprise data architectuur met ArchiMate

Voorbeeld van een referentie architectuur op basis van ArchiMate en Enterprise Architect

Publicatiedatum: 2014-02-01

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk

Het uitwerken van een canonieke data-architectuur houdt niet op bij het uitwerken van (data)modellen. Het inzetten van een Data Virtualisatie Laag of Canonieke Data Ontsluiting op basis van canonieke datamodellen biedt een meerwaarde voor veel organisaties. Dit whitepaper beschrijft de verschillende aspecten van de implementatie van een dergelijke generieke voorziening. Zo komen de volgende onderwerpen aan de orde: • Scenario’s • Beheerprocessen • Eigenaarschap De uitwerking is praktisch van opzet. Hiermee kan dit document ingezet worden bij het inrichten van een canonieke data-omgeving bij organisaties die een volgend niveau willen bereiken in de volwassenheid van de data-architectuur.

Publicatiedatum: 2014-01-16

Een publicatieplatform voor onafhankelijke enterprise architecten

Beschrijving van het publicatie platform.

Publicatiedatum: 2014-01-01

Een taxonomie of folksonomie inzetten

Inzetten van taxonomie of een folksonomie

Publicatiedatum: 2014-01-01

Canonieke datamodellering in de praktijk

Uitwerking van verschillende voorbeelden van het gebruik van canonieke modellen. Onder andere simulatie, SOA, APM en enterprise architectuur

Publicatiedatum: 2013-12-24

One size fits not all

Methoden voor enterprise architectuur gaan teveel uit van grote, bureaucratische organisaties. Dat is een gemiste kans, want ook voor andere typen organisaties kan werken onder architectuur interessant zijn. In One size fits not all wordt geschetst met welke factoren je rekening moet houden voor het inpassen van architectuur in andere typen organisaties.

Publicatiedatum: 2013-10-15

Volwassenheid en data architectuur

Niet alles wat technisch kan, kan ook organisatorisch. Ross, Weill en Robertson geven een handige indeling van volwassenheid van organisaties. Deze indeling kan je helpen de goede dingen te doen op het gebied van data architectuur.

Publicatiedatum: 2013-07-25

Nieuwe trend: data architectuur

Beschikken over kwalitatief goede gegevens is een randvoorwaarde voor het creëren van nieuwe toegevoegde waarde, die een organisatie kan bieden.

Publicatiedatum: 2013-07-22

Canonieke data-architectuur

Deze whitepaper beschrijft diverse aspecten van canonieke data-architectuur. Naast de definitie van canonieke data-architectuur wordt ingegaan op redenen om een canonieke data-architectuur in te richten. Canonieke data architectuur kan een bijdrage leveren aan besluitvormingsprocessen. Reden om de politieke aspecten van besluitvorming en verandering te beschrijven. Op basis van vier politieke inrichtingen wordt een handreiking gedaan voor het kiezen van een geschikte werkwijze om een canonieke data-architectuur op te stellen en te valideren. Het opstellen van canonieke modellen wordt beschreven vanuit verschillende architectuur modelleerwijzen, zoals ArchiMate, ER, berichtenboeken en UML. Er wordt daarnaast op basis van verschillende stakeholders aangegeven welke modelleerwijze toegepast kan worden binnen de organisatie.

Publicatiedatum: 2013-07-21

De Open Source Software Architect

Open source architect, mythen rond deze software

Publicatiedatum: 2013-02-10

Canonieke modellen, services en documenten

Beschrijving van het toepassen van canonieke modellen binnen service oriented architectures

Publicatiedatum: 2012-03-03

Over canonieke modellen

Canonieke data modellen worden op verschillende plaatsen in de IT toegepast. Deze blog beschrijft een aantal patronen.

Publicatiedatum: 2012-01-01

Matrix reloaded

Matrix notatie ten behoeve van architectuur modelleringen

Publicatiedatum: 2011-10-22

Architectuur matrices

Verschillende architectuurnotatiewijzen en hun toepasbaarheid

Publicatiedatum: 2011-10-01

Parallelle werelden

Beschrijving van de afstand tussen architecten en beheerders in een ICT organisatie

Publicatiedatum: 2011-07-14

Evaluatie assistent voor CDM tooling

Evaluatie assistent voor ccanonieke datamodellering. Een tool voor selecteren van tools

Publicatiedatum: 2000-06-29

Quick scan enterprise architectuur

Quick scan architectuur op basis van een vragenlijst

Publicatiedatum: 2000-06-19

Data-architectuur

Introductie van de data architectuur.

Publicatiedatum: 2000-02-16
Copyright (c) 2013 Atelier Helder en Interactory. Ontwerp door FCT.