De content op deze website wordt niet meer bijgewerkt. Actuele content is te vinden op Data-docent.nl

Tools voor architectuur

In deze white paper besteden we aandacht aan tools, die het maken en beheren van architectuurproducten kunnen ondersteunen. Allereerst wordt er aandacht besteed aan de voor- en nadelen van het gebruik van tools. Daarna komen een aantal eisen, die aan architectuur tools moeten worden gesteld, aan de orde. Om de eisen aan een architectuurtool beter te onderbouwen besteden we eerst aandacht aan de standaard van ISO/IEC/IEEE, die de onderdelen waaruit een architectuur moet bestaan, definieert. Deze onderdelen moeten natuurlijk ook allemaal in een tool terug te vinden zijn. Een ander belangrijk vereiste voor een tool is natuurlijk de modelleertaal, die het ondersteunt. Ook andere eisen, die aan tools gesteld moeten worden, worden verder uitgewerkt. Tenslotte wordt aandacht besteed aan twee instrumenten, waarmee een eventuele toolselectie kan worden voorbereid: de Gartner Magic Quadrant voor enterprise architectuur tools en de Enterprise Architecture Tool Selection Guide.

Publicatiedatum: 2014-02-04
Copyright (c) 2013 Atelier Helder en Interactory. Ontwerp door FCT.