Quick scan architectuur

Welkom bij de quick scan architectuur. Met behulp van deze quick scan kun je op basis van ongeveer veertig vragen een beeld vormen van de situatie rond de enterprise architectuur van jouw organisatie.

De werkwijze is als volgt:


  • Je beantwoordt onderstaande vragenlijst
  • Druk op de knop opslaan onderaan het scherm
  • Vervolgens krijg je per mail een overzicht van de score voor de organisatie
  • Voor een toelichting of analyse van de resultaten kun je contact opnemen met architectuur assistent.

Voor een aantal vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk, kies dan voor dat antwoord dat het beste overeenkomt met de situatie binnen jouw organisatie. Reden om geen optie weet niet of anders op te nemen is dat op basis van de weging van de antwoorden een advies bepaald wordt.

Wij wensen je veel succes bij het invullen van de vragenlijst!

Naam*
Emailadres*
Kenmerk*
Uw naam, emailadres en kenmerk zijn nodig om de gegevens naar u te verzenden. Het kenmerk is een unieke identificatie waarmee alleen u de gegevens van uw vragenlijst kunt opvragen.
Bij het inzetten van componenten..*Gebruiken we componenten met een gestandaardiseerde interface
Kunnen we in een register zoeken of er herbruikbare componenten zijn
Worden deze binnen het project ontwikkeld

Bij projecten voor het ontwikkelen van producten en diensten*Is vooral het lagere lijnmanagement betrokken
Wordt centraal getoetst of voldaan wordt aan het gebruik van standaard componenten
Wordt ontwikkeld op basis van gestandaardiseerde processen en gegevens

Samenwerking met andere organisaties*Kent een projectmatige aanpak
Ontstaat spontaan als daar behoefte aan bestaat
Wordt gecoördineerd vanuit het management

Gegevensmodellering vindt binnen onze organisatie plaats..*Onze leveranciers bepalen de gegevensmodellering
Op domeinniveau, we zoeken naar standaardisatie van datamodelleren
Op het niveau van een applicatie

In geval van een calamiteit of verstoring kunnen onze medewerkers..*Contact opnemen met een centrale helpdesk die de vraag beantwoord of doorstuurt naar een expert
Het beste even binnenlopen bij de systeem- of applicatiebeheerders
Men weet wie gebeld moet worden in dit geval soms is dat een applicatiebeheerde, soms iemand bij de leverancier

Projecten voor component ontwikkeling..*Ontwikkelen op basis van een actuele technologie
Ontwikkelen op basis van een beperkte technologieset
Voldoen aan standaards en richtlijnen voor de interface in implementatie

Bij het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten geldt*Architectuur heeft vooral een toetsende en controlerende functie
Het is vooral de verantwoordelijkheid van de business; ICT wordt pas laat betrokken
Onze architect wordt in een vroeg stadium betrokken

Onze medewerkers werken op basis van...*Duidelijk beschreven rollen en verantwoordelijkheden
Een grote mate van vrijheid om zaken op te pakken
Functiebeschrijvingen die de taken voldoende beschrijven

Informatiebeveiliging binnen onze organisatie..*Is ingericht op basis van de inventarisatie van risico's en een weging van de maatregelen
Wordt bepaald en ingericht door onze leverancier
Wordt ingericht op basis van best practices in onze sector

Validatie van gegevens in databases..*Is beperkt aanwezig
Vindt plaats deels in de client toepassing en deels in de database
Vindt plaats op basis van database technieken zoals sleutels, beperkingen en packages

Medewerkers die met onze applicaties werken..*Hebben instructie gevolgd of kunnen goed overweg met het aanwezige instructiemateriaal
Krijgen een uitleg van hun directe collega's
Vinden zelf hun weg wel in onze applicaties

Onze applicaties zijn opgebouwd uit..*Componenten op basis van door leveranciers bepaalde applicatie onderdelen
Een geheel dat specifiek is voor de applicatie
Keteninformatiemodellen worden niet toegepast, iedere koppeling is maatwerk.

Het producten- en dienstaanbod binnen onze organisatie..*Is bekend bij alle medewerkers
Is beschreven in de vorm van een producten of dienstencatalogus
Zit bij alle betrokkenen in het hoofd

Taken en activiteiten binnen processen..*Worden goed uitgevoerd mits er niets misgaat
Zijn duidelijk belegd binnen de organisatie waarbij ook rekening wordt gehouden met noodscenario's
Zijn niet belegd waardoor er regelmatig klachten komen

Projecten voor product of dienstontwikkeling...*Kennen een gestructureerde uitwerking waarbij altijd een projectteam geformeerd wordt
Komen tot stand door ad hoc samenwerkingsverbanden
Worden uitgevoerd door medewerkers, die op dat moment beschikbaar zijn

Voor ICT projecten binnen onze organisatie geldt..*Soms zijn er noodaanpassingen nodig en moet een projectmatige aanpak wijken
Werken met releases staat bij ons nog in de kinderschoenen
Ze werken op basis van releases waarbij de wijzigingen op basis van documentatie worden overgedragen aan de beheerders

In projectteams voor product- en dienstontwikkeling...*Is de teamopbouw gebaseerd op vooraf beschreven rollen
Ontstaan rollen op natuurlijke wijze door de voorkeur van betrokkenen
Zijn rollen gebaseerd op de functie van de medewerker in de staande organisatie

Onze gegevens*Bevinden zich in applicaties en worden door middel van koppelingen waar nodig gedeeld
Worden samengebracht in een data warehouse ten behoeve van periodieke management informatie
Zijn ontsloten voor de kernprocessen, die er gebruik van maken

Gegevensopslag..*Door het verleden hebben we meerdere databaseplatformen, maar we proberen het aantal te reduceren
Onze leverancier bepaalt het databaseplatform
Vindt plaats op basis van een gestandaardiseerd databaseplatform met een set van standaards en richtlijnen

Voor projecten voor informatie-uitwisseling geldt..*Een keteninformatiemodel ontstaat in de loop van het traject en soms wordt dat een defacto standaard
Keteninformatiemodellen worden niet toegepast, iedere koppeling is maatwerk.
Ze werken eerst een keteninformatiemodel uit en bepalen eigenaarschap en de technologie keuze

Ontwikkelen van nieuwe diensten en producten...*Gebeurt weinig, onze producten en diensten veranderen niet of nauwelijks
Is gebaseerd op een analyse van bestaande producten en de omgeving
Ontstaat uit ideeën van een van de betrokkenen

Bedrijfsprocessen in onze organisatie zijn..*Beschreven in de vorm van procesdocumentatie
Bij alle medewerkers in meer of mindere mate bekend
Procesmatig werken is bij ons nog niet ontwikkeld

Meta data is binnen onze organisatie..*Een toegepast begrip, een medewerker bewaakt de definities van metadata
Onderkend als begrip maar wordt nog niet geïmplementeerd
Wordt niet onderkend omdat dit alleen in applicaties is geïmplementeerd

Inloggen op ons netwerk kenmerkt zich door..*Een centrale identity store zodat we maar een keer hoeven in te loggen. Op basis van onze rol krijgen we rechten toegekend
Een wisselende structuur van inloggen maar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van single sign on
Men moet inloggen voor de netwerken en/of de verschillende applicaties

Onze beheerprocessen kenmerken zich door..*Een inrichting van incident, problem en change management met een onderliggende registratie
Incidenten worden opgelost, maar dit gebeurd veelal ad hoc
Inrichting van deze processen op basis van bijvoorbeeld ITIL waarbij er een selectie gemaakt is uit deze best practices

Berichtuitwisseling vindt plaats op basis van..*De standaarden door onze leverancier bepaald
Internationale of open standaarden eventueel uitgebreid met interne standaardisatie
Standaardisatie ontbreekt, per koppeling bepalen we welke gegevens uitgewisseld worden

Projecten voor applicatieontwikkeling..*Controleren vooraf of de aanpassingen aansluiten op de aanwezige applicaties en bedrijfsprocessen
Worden met name door onze leveranciers geïnitieerd
Zijn steeds gericht op aanpassingen van een specifieke applicatie

Informatiebeveiliging en risicos..*Komen binnen onze organisatie niet voor.
We sluiten aan bij werkwijzen binnen de sector of op aanbeveling van onze accountant
Zijn beschreven in de vorm van risico's en maatregelen en ontsloten via een register

Voor projecten voor verandering van bedrijfsprocessen geldt..*Procesverandering komt meestal via verandering van de applicaties
Procesverandering wordt door het management na uitwerking geïntroduceerd
Wordt in een vroeg stadium geïntroduceerd

Gegevens modellering van fysieke opslag..*Vindt plaats op basis van logische datamodellen en naamgevingsconventies
Vindt plaats op basis van wat de front end applicatie aan gegevens nodig heeft
Wordt per project bepaald

Voor de technologie van de interfaces tussen applicaties geldt..*De projectleider of de leverancier bepaalt de technologie
Deze bestaat uit een beperkte set van technologische oplossingen die zijn beschreven met richtlijnen
Er is geen beleid omtrent de implementatie van interfaces

Bij projecten binnen onze organisatie geldt..*De projectleider of leverancier bepaalt de risico's en onderneemt indien nodig actie
In in een vroeg stadium wordt een beveiligingsexpert betrokken
Indien nodig huren we een externe expertise in

Koppelingen tussen applicaties..*Worden centraal beheerd maar zijn nauwelijks beschreven
Zijn beschreven op basis van technologie, eigenaarschap en metagegevens
Zijn binnen onze organisatie onvoldoende in beeld bij de beheerders en ontwikkelaars

Intrastructuurprojecten hebben de volgende eigenschappen..*Er kan gekozen worden voor slechts een infrastructuur (inclusief een besturingssysteem)
Er moet gekozen worden uit maximaal drie besturingssystemen
Men kiest het besturingssysteem dat het beste is voor dit project

Binnen onze organisatie zijn applicaties..*Enkel van gekochte applicaties die niet altijd aansluiten op onze processen
Niet op elkaar afgestemd waardoor sommige gegevens op meerdere plekken worden beheerd
Zodanig ingericht dat ze aansluiten op onze werkprocessen

Ons netwerk is opgebouwd uit..*Een fysiek netwerk met een gecentraliseerde inrichting
Enkele netwerkvormen en maximaal drie besturingssystemen
Meerdere besturingssystemen meestal afhankelijk van historie en leveranciers
Copyright (c) 2013 Atelier Helder en Interactory. Ontwerp door FCT.