Architectuur modeler en Designer

De InterActory Designer biedt ondersteuning op basis van de modelleer methode Merode. Ook biedt het bijvoorbeeld het modelleren van processen op basis flow diagrammen en het ontwerpen van (web)services.

Alle entiteiten die gemodelleerd worden met InterActory Designer kunnen vertaald worden naar applicatieonderdelen zoals :

 • Processen kunnen vertaald worden naar menustructuren en HTML navigatie formulieren
 • Interacties kunnen vertaald worden naar invul- en bewerk formulieren
 • Objecten, associaties en eigenschappen kunnen vertaald worden naar relationele tabellen inclusief constraints.
 • Alle entiteiten kunnen vertaald worden naar programma code voor web- en windows applicatie

Daarnaast is er een zeer gebruikersvriendelijke gebruikersinterface die het mogelijk maakt om snel te werken in grote repositories. Met degebruikersinterface is het verder mogelijk om het ontwikkelde object model in detail te verifiëren. Dit zal bij grote modellen de kwaliteit van het objectmodel vergroten. Als laatste punt is de interne repository te noemen. Deze is gebaseerd op een relationele database wat kan bijdragen aan betere validatie en object model consistentie. In onderstaande afbeeldingen is de krachtige gebruikersinterface en het verificatieformulier te zien.

De InterActory Designer bestaat naast de MDD tool zelf uit een aantal toevoegingen. Zo is een script omgeving toegevoegd aan de tool waarmee eigen modulen ontwikkeld kunnen worden. Verder een code generator die voor diverse programmeertalen het model omzet in software. Als laatste is een plug in beschikbaar die het model geautomatiseerd omzet naar een Interactie dictionary ten behoeve van het InterActory framework.

image image image

De InterActory Designer heeft de volgende functies:

 • Aanmaken van nieuwe repositories en het open en muteren van bestaande repositories
 • Beheer van de repositories door middel van de Model Inspector explorer binnen de DLArchitect
 • Maken van diagrammen op basis van de notatiewijzen zoals beschreven in de object georienteerd methode Merode
 • Gebruik van de reversed engineering mogelijkheden om bestaande databasestructuren als uitgangspunt te nemen voor een object model
 • Gebruik van de genereer mogelijkheden voor het genereren van programmatuur voor VB.Net, Visual Objects en ASP.Net
 • Mogelijkheid om database structuren aan te maken op basis van het object model in de repository
 • Het verifieren van opgestelde objectmodellen
 • Het gebruik van de script omgeving om eigen programmatuur te genereren
 • De InterActory Designer gebruiken met een engelse of nederlandse interface
 • Gebruik maken van de procesmogelijkheden die de gebruiker ondersteunen bij het ontwikkelen van een objectmodel
 • Toegang tot de Model simulator van de InterActory Designer
 • Propageer en genereer mogelijkheden gebruiken die het mogelijk maken om grote delen van de modelleerwerkzaamheden te automatiseren
 • Toegang tot de class libraries voor Visual Objects, VB.Net om de gegenereerde code direct te kunnen toepassen in een ontwikkeltraject
 • Voorbeeld applicaties inclusief class libraries voor het ontwikkelen van ASP.Net applicaties

Downloads
Reageer
Bekijk reactiesCopyright (c) 2013 Atelier Helder en Interactory. Ontwerp door FCT.